iPhone 14 Pro爆炒之迷|勁賺$3300先達行內人指炒風非大陸人搶貨 – 香港01

iPhone 14 炒價爆升原因? iPhone 14 Pro及 Pro Max 先達炒價愈炒愈有,同去年iPhone 13有很大分別,令不少人大跌眼鏡。究竟為什麼會愈炒愈有?記者向先達行內人聽下,原來今次爆炒的原因竟不是大陸市場?之後仲有得炒嗎?

iPhone 14 Pro今年爆炒,由早上每部+1000蚊,中午狂炒至每部至少+3300蚊(截至16/9 下午1時,每台iPhone 14 Pro Max 256GB可賺近$3300以上),而且還愈炒愈有,甚至比起去年的炒風更甚,令不少人大跌眼鏡。記者向不願透露名字的先達收機鋪老闆訪問時,他指今次收機並非大陸買手推高回收價,反而是「另一個國家」的買手,大手搶機所致!

iPhone 14 Pro系列炒價不斷攀升,近年難得一見。(歐嘉樂 攝)

「琴晚已經收到風今次iPhone 14 Pro的需求很高,尤其是俄羅斯等歐洲買手,大手收機才推高炒價。看到琴晚基本都已經+1500起,但似乎仍然供不應求,因此炒價繼續直線上升。」先達行內人指。

不少先達收機鋪第一日不斷將回收價推高才收到機。(歐嘉樂 攝)

年初美國向俄羅斯制裁,已有不少美國企業早前撤出俄羅斯,而Apple亦都早已停止於俄羅斯賣iPhone。

究竟接下來會否繼續有得炒?「始終香港是全球最平賣iPhone地方之一,相信還有一定水位,以往慣例,9月內收機應該點都有錢賺。」但現時才訂機最快都要11月才收機,到時還有沒有「水位」呢?這就不得而知喇。「炒還炒,都要記得量力而為。」行內人最後叮囑。

炒家每賣2台iPhone 14 Pro就可以賺近5-6千元(歐嘉樂 攝)